HPL

TEL: 0501-50037

Utvändiga materialval

Ytterpanel på våra fritidshus

Våra byggnader är konstruerade med träslag som är typiska för norden. Vi väljer detta för att säkerställa hållbarhet samt för att de ska kännas som en naturlig del av omgivningen. Dessutom är trä det material vi tycker ser vackrast ut.

Ytterpanel på våra fritidshus

Sortimentet “Sommar” har en vacker och jämn stående ytterpanel som passar in i alla sammanhang. “Vinter” har en tjockare liggande panel med vertikala linjer som ger en unik känsla. Om du vill ha en särskild panel för att ditt hus ska matcha en annan byggnad i närheten kan vi ordna det.

Slamfärg eller tjärfärg?

Som standard är granpanelen målad med den klassiska matta slamfärgen i rödbrun, svart eller grå nyans. Om du vill ha en mer träkänsla och visa upp virkets ådring, välj Ausons autentiska tjärfärg. Den finns i en naturlig grånande tjärvitriol och i dämpade pigment som svart, brunsvart, brun, grön och rödbrun.

Takval för fritidshus

Klassisk takpapp är ett överraskande material som återvänder mer och mer. Idag har det inte mycket med papper att göra utan består av en stark och tät bitumenmatta med en yta av skiffergranulat. Det har en lång livslängd, fungerar bra på tak med en mycket låg lutning och har ett matt och diskret utseende.

Om du föredrar ett stilrent plåttak är det lämpligt för de flesta av våra hus. Du kan välja mellan förzinkad plåt eller färger som svart, grått, ärggrönt eller falurött som möter dina övriga färgval.

Hälften av husen vi svenskar bygger har tak i kärnfuru som kallas faltak och är en beprövad byggteknik. Först lägger vi takpapp som tätskikt och denna läktas sedan upp för att få en rejäl luftspalt. Slutligen läggs kärnvirket som med tiden blir hårt och ger extra skydd för tätskiktet under. Både faltaket och ytterpanelen behandlas med någon av Ausons tjärfärger för att ge huset ett enhetligt uttryck. Faltak och plåttak är tillgängliga för alla våra hus förutom de med den lägsta takvinkeln.

Hus med en låg takvinkel kan utrustas med ett sedumtak eller annat grönt tak medan hus med en brantare tak kan förses med tegeltak. Eftersom dessa ytskikt är känsliga för transport, levereras normalt  husen med underlagspapp och man låter en lokal entreprenör lägga ytskiktet på plats.

Om du vill anpassa färgen på fönsterkarmar, dörrar och skjutglaspartier till din fasad finns många olika valmöjligheter för dig att välja från. Många väljer att matcha färgerna för en sammanhållen look. T.ex. är det ofta så att hus som är målade i tjärvitriol blir vackrast med fönster i en passande grå ton medan för ett hus målat i faluröd är det fint med fönster och faltak i samma färg som ger en samtida tolkning av det traditionella röda torpet.