HPL

TEL: 0501-50037

Skillnaden mellan attefallshus och fritidshus

Sommarhus

Våra sommarhus är designade som fritidshus men det har blivit allt vanligare att de används som permanentbostäder. Dessa hus är vinterbonade och kan användas hela året runt. Fördelen med att kalla husen för fritidshus är att vi har frihet att formge dem enligt kundens önskemål.

Det finns ingen direkt koppling mellan hur man ansöker om bygglov och hur huset sedan används. Du kan välja att söka bygglov för fritidshus och sedan flytta in permanent, eller tvärtom.

Boverket

Boverkets krav för fritidshus och permanentbostäder skiljer sig åt. Fritidshus har färre restriktioner vad gäller uppvärmning och glasytor, samt mindre krav på invändig utformning jämfört med permanentbostäder.

Om du önskar att använda ett hus från Sommarnöjen som permanentbostad, kan du söka bygglov som fritidshus och sedan anpassa huset till permanentboende. Vi hjälper dig gärna med det.

En detaljplan kan inte förhindra att fritidshus används som permanentbostäder, men i vissa områden kan kommunen ändra planen för att ge större incitament för permanentbostäder.

För att säkerställa att våra hus uppfyller bygglovskraven för permanentbostäder, lägger vi till extra isolering i golv och tak, installerar ett vattenburet uppvärmningssystem och gör en energideklaration. Vi justerar också planlösningen för att göra badrum och sovrum större samt för att bredda innerdörrar.

De flesta som väljer våra hus för permanentboende väljer att söka bygglov som fritidshus för att ta tillvara på den flexibiliteten det ger. Redan i standardutförande har våra hus en bättre isolering än de flesta permanentbostäder från 1900-talet, och vi kan lägga till ytterligare isolering och alternativa värmesystem enligt dina önskemål.